Oral kirurgi og medisin

Oralkirurgene er spesialister som foretar tann-, kjeve og bløtvevskirurgi i munnhulen.Dette innbefatter også innsetting av implantater.
Enklere oralkirurgiske inngrep utføres også av tannleger.

Hos oss finner du spesialistene:
Dr. Peter Schleier, spesialist i oral kirurgi og oral medisin
Attila Csillik, spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Det mest vanlige kirurgiske inngrepet er fjerning av visdomstenner. Tennene er enten ikke kommet fram skikkelig grunnet plassmangel eller frembruddsretning, eller de  skaper problemer på andre måter. Visdomstenner fjernes av tannlege eller oralkirurg, alt etter hvor omfattende inngrepet anses å være.

Andre inngrep kan være fjerning av gjenstående rotrester, cyster,slimhinneforandringer, rotbetennelser og rotspiss amputasjoner.

Mange pasienter mangler av ulike grunner en eller flere av tennene sine. Disse kan i de fleste tilfeller erstattes av implantater. Hos oss utføres denne behandlingen av oral kirurg for best mulig resultat.
Utviklet av NetPower
©2011 |   FORUS TANN- OG KJEVEKLINIKK  |  LURAMYRVEIEN 12, 4313 SANDNES  |  TELEFON 51 96 99 99  | 
FooterInformation
FooterInformation
FooterInformation
FooterInformation