Preoperativ informasjon, visdomstenner

Pre operativ informasjon til pasienter som skal operere ut visdomstenner

 

Frembrudd av visdomstenner skjer vanligvis i alderen mellom 17-21 år.

 

Visdomstenner er retinert dvs. de kan ikke komme ut i munnhulen, hos ca 30 % av befolkningen. Grunner for dette kan være:

 1. Kjeven har ikke nok lengde- dvs. plassmangel
 2. Tannen er angulert/vinklet slik at det er umulig å bryte fram. For eksempel kan den ligge horisontalt eller peke bakover.
 3. Blokkert frembrudds vei av nabotann/ 12 års jeksel.

 

Retinerte tenner kan ha flere konsekvenser for pasienten:

 • Karies- kan oppstå i den retinerte tann eller nabotann, pga vanskelig renhold.
 • Periocoronitt - dvs. perioder med betennelse i tannkjøttet rundt visdomstannen.
 • Beinsvinn – etter gjentatte episoder med betennelse rundt visdomstannen kan det føre til resorpsjon av bein og støtte for 12-års jeksel.

 

Risiko ved operativ fjerning av visdomstann:

 

v  Ved alle kirurgiske inngrep er det fare for post operative infeksjoner eller komplikasjoner.
Vi anbefaler derfor at pasienter IKKE RØYKER operasjonsdagen for å minske denne risiko, hvis anbefalt kan en skylle med munnskyllevann, f.eks. – Klorhexidin / CORSODYL i inntil 3 dager.Ellers anbefales god munnhygiene. Den vanligste situasjon etter operasjon er uttalt hevelse med smerte i kinn. Bruk smertestillende som foreskrevet og hold deg i ro. Ingen trening etc anbefales de første dager etter inngrepet. Du vil også få med info om stell av operasjonsområdet muntlig og skriftlig.

 

v  Ved fjerning av dypt liggende tenner/røtter i underkjeven er det alltid en viss mulighet for skade på nerven som gir berørings følsomhet til underleppe og hake. Dette er ikke permanent i de fleste tilfeller og forekommer veldig sjelden.

 

v  Ved fjerning av veldig høyt liggende tenner i overkjeven, er det alltid en viss risiko for kommunikasjon til bihulen(sinus maxillaris). Vi sjekker alltid etter tanntrekking, og tilstand lukker seg vanligvis av seg selv. I kompliserte tilfeller vil kommunikasjonen bli lukket operativt.

 

v  Postoperative komplikasjoner og infeksjoner vil oppstå i noen tilfeller uten at vi kan peke på akkurat hva som har utløst dem. De fleste komplikasjoner eller infeksjoner behandles hos tannlege /oralkirurg. Utenom åpningstid kan det være aktuelt med tannlegevakt eller akuttmottak på sykehus.
 Den vanligste komplikasjon er en tilstand vi kaller ”dry socket”. Pasienten opplever økende smerter og gjerne feber etter noen dager. Uttalt smak og lukt fra operasjonsområdet. Tilstand behandles hos tannlege med rens av operasjonsområde og innlegg av lokalt smertestillende. Noen ganger er det bruk for antibiotika behandling i tillegg.
Andre komplikasjoner er abscess/byll, avgrenset betennelse som danner et pussfult hulrom i vevet, krever et lite inngrep, god drenasje, samt antibiotika.

 

Standard prosedyre ved kirurgisk fjerning av visdomstann:

 

 1. Undersøkelse, pre operativ info, gjennomgang helseskjema, evnt skylling med corsodyl. Oppdekking.
 2. Bedøvelse. Lokal anestesi.
 3. Kirurgisk inngrep- snitt, blottlegging, bein contouring, spalting og fjerning av tann.
 4. Post operativ sårtoilette og suturering av sår. Evnt. legges ”veke” i underkjeven.    NB! Veken må fjernes.
 5. Post operativ instruksjon (skriftlig og muntlig), resept utlevering. NB! Allergier. Vanligvis utskrives: Ibux 600mg, evnt. Pinex Forte.
 6. Evnt kontroll, veke- og suturfjerning.

 

 
Utviklet av NetPower
©2011 |   FORUS TANN- OG KJEVEKLINIKK  |  LURAMYRVEIEN 12, 4313 SANDNES  |  TELEFON 51 96 99 99  | 
FooterInformation
FooterInformation
FooterInformation
FooterInformation